Systém na správu registrácii do súťaže
hviezdna stužková
Nemáte ešte účet? Zaregistrujte saO projekte


ŠTATÚT HRY - PODMIENKY

Košický samosprávny kraj vyhlasuje motivačnú súťaž pre všetkých študentov maturitných ročníkov stredných škôl v rámci celého Košického kraja.

Milí študenti - Hviezdna stužková môže byť odmenou za vaše zodpovedné a prvé dospelé rozhodnutie vo vašom živote.

KSK vyhlasuje súťaž v dvoch kategóriách:

1. NAJZAOČKOVANEJŠIA MATURITNÁ TRIEDA KRAJA

2. SKOKAN SÚŤAŽE

Registráciu maturitných tried zabezpečí triedny profesor od začiatku súťaže, t.j. 1.10.2021, formou prihlasovacieho formulára, v ktorom zaregistruje triedu, nahlási aktuálny stav zaočkovanosti v triede (neváhajte sa prihlásiť aj s 0%, práve pre vás je tu SKOKAN súťaže) a odoslaním príhlášky potvrdí prihlásenie do súťaže. Štatút hry pripúšťa plne zaočkované osoby a to buď oboma dávkami vakcíny v prípade dvojdávkovej, alebo plne zaočkovaných jednodávkovou vakcínou. Súťaže sa avšak môžu zúčastniť aj študenti, ktorí stihnú v termíne trvania súťaže iba jedno očkovanie dvojdávkovej vakcíny. Ďalšími následnými prihláseniami, opäť cez triedneho profesora, nahlásite aktuálny % stav a to najneskôr do konca trvania 1. kola súťaže, t.j. do 31.10.2021. Do záverečného kola postupuje 10 tried z celého kraja s najväčším % zaočkovaných. Rozhodovať bude rýchlosť, dátum a aj čas vášho nahlásenia konečného počtu očkovaných v triede. Aktuálny stav registrovaných tried a poradie si môžete odsledovať v kolónke Priebežné výsledky. Po zadaní prideleného hesla sa vám zobrazí tabuľka s aktuálnym poradím prihlásených maturtiných tried.

Následne 10 finálových tried pripraví a nahrá krátke spoločné video celej triedy (v trvaní do 1 min.) na jednu z uvedených tém:

1. téma: „Ako nám očkovanie proti Covid-19 zmenilo život“

2. téma: "V čom vidíme zmysel očkovania", ktoré nahrajú na web v kolónke Nahrať súťažné video.

Súťažné video môže obsahovať jednoduchý odkaz, slogan, spoločný výrok, môže byť nakrútené v interiéri, exteriéri, zahrané, nemé... fantázii sa medze nekladú. Má jednoducho zaujať, aby získalo čo najväčšiu priazeň hlasujúcich. Po uploade súťažného videa prebehne od 8. 11. - 15. 11. 2021 verejné internetové hlasovanie, v ktorom video s najväčším počtom hlasov určí celkového víťaza Hviezdnej stužkovej. Možnosť hlasovať má ktokoľvek, pričom platí 1 hlasovanie = 1 hlas. Neváhajte zdieľať svoje súťažné videá a získajte tak čo najväčší počet hlasov. Aktuálny stav hlasovania a priebežné poradie uvidíte online po prihlásení cez kolónku Priebežné výsledky. Hlasovanie končí 15. 11. 2021 o 0:00 hod. a vyhlásenie celkového víťaza súťaže s najvyšším počtom hlasov vyhlásime prostredníctvom FB profilu Košického samosprávneho kraja 17. 11. 2021. Zároveň predstavíme aj víťaza v kategórii SKOKAN súťaže - t.j. víťaza súťaže s najväčším percentuálnym nárastom medzi prvým a posledným prihlásením.

Víťaz súťaže získa HVIEZDNU STUŽKOVÚ (v prípade, že o stužkovej tento rok neuvažujete, alebo to nebude možné kvôli pandemickým opatreniam, tak súkromný koncert pre celú triedu, na termíne ktorého sa dohodneme) v dohodnutom termíne a mieste konania. Košický samosprávny kraj vám zabezpečí kompletný hviezdny výber vrátane hviezdneho interpréta, DJ, stand-up komika a moderátora, ktorí vás - Hviezdnu triedu - budú baviť po celý večer.

SKOKAN súťaže získa spoločný výlet v réžii Košického samosprávneho kraja pre celú triedu vo vybranej destinácii v rámci Košického kraja.

Milí maturanti, nezabudnite, za dospelé rozhodnutie - vaša Hviezdna stužková!MÁME PRE VÁS TIP

Chcete šikovné a rýchle riešenie? Prostredníctvom svojho triedneho profesora nahláste celú triedu (alebo tých, ktorí sa chcú zúčastniť hry) a my k vám po dohode vyšleme našu očkovaciu jednotku! Tento smart ťah vám zabezpečí rýchly priebeh očkovania a skorší termín ukončenia registrácie vašej triedy. Zabezpečte si svoj termín u očkovacej jednotky na emaile: ockovaciajednotka@hviezdnastuzkova.sk

Bližšie info na tel.: 055 / 7268 148

Harmonogram

2

Nahrávanie súťažných videí - 1. 11. - 7. 11. 2021

3

Hlasovanie - 8. 11. - 15. 11. 2021

4

Vyhlásenie výsledkov - 17. 11. 2021

5

Hviezdna stužková - podľa želania víťaznej triedy

V prípade technických problémov kontaktujte tel. 0949 428 239

Pre viac informácii o projekte kontaktujte
info@hviezdnastuzkova.sk, Tel.: 0911 946 259